Διάδρομος Amila Hermes F275PI - 92218

Άλλα χαρακτηριστικά: Ρόδες Μεταφοράς, Υδραυλική υποβοήθηση στο δίπλωμα/ξεδίπλωμα, Είσοδος Ήχου 

960,00 €