Πάγκος άρσης βαρών - 44752

 Κατάλληλος για personal studio 

340,00 €